สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " veneer "

ฟันห่าง แก้ไข รักษาได้

ฟันห่าง มีช่องว่างระหว่างฟัน รักษาได้หลายวิธี เช่น 1 จัดฟัน เป็นวิธีแรกที่แนะนำ แต่ต้องพิจารณาให้ละเอียดโดยทันตแพทย์จ...

Tags :

ผลงานบางส่วนของเรา

ผลงานบางส่วน,ตัวอย่าง ของเรา   พอร์ซเลนวีเนียร์( veneer) แก้ไขสีฟัน รูปร่างฟัน   &nbs...

Tags :

view