สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แปรงแห้ง กันเถอะ

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย แปรงฟันแ......

อ่านต่อ

แปรงแห้ง...ปลอดภัย

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย แปรงฟันแ......

อ่านต่อ

แปรงแห้ง "ถุยทิ้ง ไม่ต้องบ้วนน้ำ"

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย แปรงแห้ง......

อ่านต่อ

แปรงฟัน...ตอนไหนดี

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย แปรงฟัน.........

อ่านต่อ

แปรงแห้งแล้ว ฟันจะไม่ผุเลยหรือ

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย แปรงแห้ง......

อ่านต่อ

ฟอกสีฟัน

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ฟอกสีฟัน......

อ่านต่อ

ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ลูกรักฟันด......

อ่านต่อ

รักลูกให้งดของหวาน

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย รักลูกให้ง......

อ่านต่อ

ฟันคุดที่ไม่ใช่ฟันครุฑ

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ฟันคุดที่ไ......

อ่านต่อ

ถอนฟันแล้วไม่ใส่ฟันปลอมได้หรือไม่

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ถอนฟันแล้ว......

อ่านต่อ

รากเทียมทดแทนฟันแท้ได้

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย รากเทียมทด......

อ่านต่อ

แปรงฟันแล้วเลือดออก...ทำอย่างไรดี

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย แปรงฟันแล้......

อ่านต่อ

บุหรี่ ภัยร้ายต่อสุขภาพช่องปาก

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย บุหรี่ ภัย......

อ่านต่อ

ฟันหายไปทำอย่างไรดี

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ฟันหายไปทำ......

อ่านต่อ

ทำรากเทียมดีหรือไม่

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ทำรากเทียม......

อ่านต่อ

กลิ่นปากจากโรคเหงือก

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย กลิ่นปากจา......

อ่านต่อ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการจัดฟัน

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย สิ่งที่ค......

อ่านต่อ

จัดฟันแฟชั่นคืออะไร

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย จัดฟันแฟชั......

อ่านต่อ

ทำไมฟันจึงมีสีคล้ำเมื่อมีอายุมากขึ้น

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ทำไมฟันจึง......

อ่านต่อ

อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย อันตรายจาก......

อ่านต่อ

ภัยแฝงของโรคปริทันต์

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ภัยแฝงของโ......

อ่านต่อ

ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างไร

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ฟลูออไรด์ช......

อ่านต่อ

โรคเบาหวานกับสุขภาพช่่องปาก

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย โรคเบาหวาน......

อ่านต่อ

อาหารว่าง กินอย่างไรดี

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย อาหารว่าง ......

อ่านต่อ

ปรอทในอะมัลกัม

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ปรอทในอะมั......

อ่านต่อ

หมุดจัดฟัน

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย หมุดจัดฟ......

อ่านต่อ

ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ฟลูออไรด์ป......

อ่านต่อ

แปรงฟันอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย แปรงฟันอย่......

อ่านต่อ

การติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากฟันคุด

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย การติดเชื้......

อ่านต่อ

กลิ่นปากจากฟันผุ

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย กลิ่นปากจา......

อ่านต่อ

ฟันผุเกิดจากแมงกินฟัน จริงหรือเปล่า

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ฟันผุเกิ......

อ่านต่อ

2 ข้อ เพื่อฟันไม่ผุ

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย แค่ 2 ข้......

อ่านต่อ

หินปูน อันตรายแค่ไหน

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย หินปูน อัน......

อ่านต่อ

กลิ่นปากมาจากการดูแลความสะอาดฟันไม่ดีจริงหรือ

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย กลิ่นปาก......

อ่านต่อ

เหงือกร่น

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย เหงือกร่......

อ่านต่อ

ซ่อม(ฟัน)เท่าไร ก็ไม่เสร็จ

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN" จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ซ่อม (ฟั......

อ่านต่อ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ บ้านทันตแพทย์คลินิก ...

อ่านต่อ

การเดินทางมาคลินิก

บ้านทันตแพทย์คลินิก ยินดีต้อนรับ และให้คำปรึกษา บริการจัดฟัน ,รากฟันเทียม ,รักษาคลองรากฟัน ,ฟอกสีฟัน,ครอบฟัน ,ใส่ฟันปลอม ,วีเนียร์ และบริการทันตกร......

อ่านต่อ

บริการจัดฟัน

บริการจัดฟัน สำหรับท่านที่มีปัญหาทางด้านความสวยงาม ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ฟันไม่สวย หรือสำหรับผู้ที่มีปัญหา......

อ่านต่อ

รากฟันเทียม

ท่านทีสูญเสียฟัน ถูกถอนฟัน ต้องการใส่ฟันปลอมทดแทน แต่ไม่ต้องการใส่ชนิดถอดได้ หรือไม่ต้องการกรอฟันข้างเคียงเพื่อใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น( หรือสะพานฟัน......

อ่านต่อ

ฟันปลอมติดแน่น,สะพานฟัน

ฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น ,สะพานฟัน (ฟันปลอมติดแน่น,ฺDental fixed Bridge) เป็นฟันเทียมถาวรที่จะยึดติดแน่นในช่องปากโดยผู้ที่ใส่ไม่สาม......

อ่านต่อ

รักษาคลองรากฟัน

รักษารากฟัน ฟันหน้า ฟันกรามน้อย ฟันกราม ทางเลือกของผู้ที่ไม่ต้องการถอนฟัน การรักษาคลองรากฟัน(Root canal treatment) . การรักษารากฟันมีขั้นตอนดั......

อ่านต่อ

ฟอกสีฟัน ด้วย Opalescence ทำได้ในคลินิก หรือทำเองที่บ้านได้ง่ายๆ

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน ผลิตภัณฑ์คุณภาพ Opalescence โปรโมชั่นฟอกสีฟัน ปัจจุบันการฟอกสีฟันที่ได้รับการยอมรับในทางสากล จะมีเพียง 1)การฟอกสีฟ......

อ่านต่อ

ฟันห่าง แก้ไข รักษาได้

ฟันห่าง มีช่องว่างระหว่างฟัน รักษาได้หลายวิธี เช่น 1 จัดฟัน เป็นวิธีแรกที่แนะนำ แต่ต้องพิจารณาให้ละเอียดโดยทันตแพทย์จัดฟัน 2 ใช้วัสดุอุดสีเหมือนฟั......

อ่านต่อ

ผ่าฟันคุด

ผ่าฟันคุด ภาพถ่ายเอกซเรย์แสดงฟันคุดที่คลินิกได้ผ่า ซึ่งเป็นผลงานเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยทั่วไปจะเป็นฟันกรามล่างซี่ในสุด ลักษณะของฟันคุดคื......

อ่านต่อ

วีเนียร์ แก้ปัญหารูปร่างฟัน สีฟัน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรืองสีฟัน ฟอกสีฟันแล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการ หรือมีปัญหาฟันหน้าห่าง รูปร่างฟันไม่สวย วีเนียร์ (Veneer) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครั......

อ่านต่อ

แก้ปัญหาฟันหน้าสบคร่อมในเด็ก

ในเด็กวัยที่มีฟันผสมระหว่างฟันแท้และฟันน้ำนม และมีปัญหาฟันหน้าสบคร่อม วิธีแก้ไขวิธีหนึ่ง คือการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง......

อ่านต่อ

ผลงานบางส่วนของเรา

ผลงานบางส่วน,ตัวอย่าง ของเรา พอร์ซเลนวีเนียร์( veneer) แก้ไขสีฟัน รูปร่างฟัน พอร์ซเลนวีเนียร์ สามารถแก้ไขฟันห่างได้ ......

อ่านต่อ

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (70%) 500 มล. 215 บาท 60 มล. 60 บาท ...

อ่านต่อ

หน้ากากอนามัยกันน้ำและป้องกันแบคทีเรีย

หน้ากากอนามัยกันน้ำและป้องกันแบคทีเรีย หน้ากากอนามัย (mask) ชนิดผ้านาโนกันน้ำ และ ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ชิ้นละ 27 บาท ...

อ่านต่อ
view