สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฟันผุเกิดจากแมงกินฟัน จริงหรือเปล่า

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ฟันผุเกิดจากแมงกินฟัน จริงหรือเปล่า

 ผศ.ทพญ. ดร.พนิดา ธัญญศดี

     “ถ้าหนูไม่แปรงฟัน เดี๋ยวคืนนี้แมงจะมากินฟันนะจ๊ะ” เราคงเคยคุ้นหูกับวลี โน้มน้าวเด็กๆ ให้ไปแปรงฟันกันมาบ้าง แล้วเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า แท้จริงแล้ว ฟันผุเกิดขึ้นได้อย่างไร

     การเกิดฟันผุมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยหลักประกอบด้วย เชื้อ แบคทีเรียในกลุ่มมิวแทนส์ สเตรปโตคอคไค อาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรต โดย เฉพาะอาหารที่มีรสหวาน ยิ่งทั้งหวานทั้งเหนียวหนึบติดฟัน หรือเรามีพฤติกรรม การบริโภคอาหารหวานจุบจิบเป็นประจํา ยิ่งเหมือนเป็นการป้อนอาหารให้เชื้อแบคทีเรีย อยู่ตลอดเวลา เมื่อเชื้อแบคทีเรียย่อยอาหารหวานแล้วก็จะผลิตกรดออกมาทําลาย ฟัน และหากเราแปรงฟันไม่ดี ไม่ถูกวิธี ไม่มีการใช้ไหมขัดฟัน ทําให้เกิดการสะสม ของแผ่นคราบจุลินทรีย์ หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า “ขี้ฟัน” มากขึ้น กรดที่เชื้อแบคทีเรีย ผลิตออกมาก็จะถูกเก็บกักเป็นเวลานานในขี้ฟันนั้น ส่งผลให้แร่ธาตุที่ผิวฟันถูกสลายออกมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นรูผุในที่สุด

     การป้องกันการเกิดฟันผุสามารถทําได้ง่ายๆ โดยการกําจัดปัจจัยก่อโรค ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งออก อย่างที่เราทํากันมาตลอดก็คือ การแปรงฟันที่ถูกวิธีและใช้ ไหมขัดฟันเป็นประจํา เพื่อกําจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่บริเวณผิวฟัน ไม่ให้ เป็นที่เก็บกักกรดที่จะมากัดกร่อนผิวฟันของเรา นอกจากนี้การที่เราลดหรืองดการป้อน อาหารให้แบคทีเรีย โดยจํากัดการบริโภคอาหารหวาน ปรับพฤติกรรมบริโภคจุบจิบ อย่างจริงจัง ก็เป็นการป้องกันได้เช่นกัน

     แต่คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกําจัดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดฟันผุออกไปได้ 100% ดังนั้น เราควรเสริมปัจจัยด้านดีเข้าไปด้วย เช่น การได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่พอ เหมาะ ซึ่งสามารถทําได้ง่ายโดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เป็นประจํา หรือกระตุ้นการหลั่งของน้ำลายโดยเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล ในปริมาณที่พอเหมาะ น้ำลายที่หลั่งออกมาจะช่วยชะล้างเชื้อแบคทีเรียให้ลดลง และช่วยปรับสภาพช่องปากให้เป็นกลางเมื่อมีสภาวะเป็นกรดเกิดขึ้น  ปัจจัยด้านดีเหล่านี้เสริมการสร้างแร่ธาตุกลับคืนให้ฟันของเรา และลดการ สลายแร่ธาตุออกจากผิวฟันด้วย

     ปกติแล้วในช่องปากจะมีการสลายและสร้างแร่ธาตุอยู่ตลอดเวลาอย่าง สมดุล แต่หากเมื่อใดปัจจัยฝั่งก่อโรคมีน้ำหนักมากกว่า เมื่อนั้นการดําเนินของโรค ฟันก็จะเกิดขึ้น

 

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,รากเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง,ผ่าฟันคุด,ฟันผุ

view