สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรคเบาหวานกับสุขภาพช่่องปาก

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

โรคเบาหวานกับสุขภาพช่องปาก

ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

                โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงอย่างต่อเนื่อง หากเป็นโรคเบาหวานแล้วควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี จะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง ตา ไต เส้นประสาท และระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความพิการตามมา และส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

                ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าโรคเบาหวานก็ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ ภาวะแทรกซ้อนต่อเหงือกเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือกและรำมะนาดมากกว่าคนปกติถึง 3-4 เท่า รวมทั้งจะทำให้โรคมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติอีกด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเหงือกร่น ฟันโยกหรือสูญเสียฟันไป ส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารและความสวยงามได้

                อาการปากแห้งพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายในช่องปาก มีอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องปาก การรับรสผิดปกติ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดีจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานแย่ลง มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปาก เช่น เกิดฝีที่ปลายรากฟันลุกลาม โรคเริมที่ปาก การติดเชื้อราในช่องปากหรือโพรงอากาศไซนัส ซึ่งการติดเชื้อจะมีความรุนแรงและรักษาได้ยากกว่าคนปกติ

                ผู้ป่วยที่ควบคุมโรคเบาหวานได้ดีจะสามารถลดปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายในช่องปากได้ การออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร รวมทั้งการไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมาก นอกจากนี้ผู้ป่วยควรหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง โดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาด รวมทั้งไปพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจและรักษาภาวะแทรกซ้อนในช่องปากจากโรคเบาหวาน ขูดหินน้ำลาย และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนอง

                การดูแลสุขภาพในช่องปากให้ดีอยู่เสมอ ยังช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ง่ายขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,รากเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง

Tags : ทำฟัน จัดฟัน รากฟันเทียม รักษาคลองรากฟัน ฟันปลอม

view