สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทำไมฟันจึงมีสีคล้ำเมื่อมีอายุมากขึ้น

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ทำไมฟันจึงมีสีคล้ำเมื่อเรามีอายุมากขึ้น

ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์

                    เคยสังเกตกันไหมว่าฟันน้ำนมของเด็กๆ มักจะมีสีขาวสวยงาม ในขณะที่ฟันแท้ของพวกเรานั้นจะมีสีเหลืองกว่า และสีของฟันก็มักจะคล้ำมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นด้วย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คำอธิบายนี้ซ่อนอยู่ในลักษณะโครงสร้างของฟัน

               โดยทั่วไปฟันของคนเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ ส่วนตัวฟัน(crown) และรากฟัน(root) โครงสร้างของส่วนตัวฟัน ประกอบด้วย เคลือบฟัน(enamel) อยู่ชั้นนอก และเนื้อฟัน(dentin) อยู่ชั้นใน โดยบริเวณตอนกลางของเนื้อฟันจะเป็นช่องที่เรียกว่า โพรงฟัน ซึ่งเป็นที่อยู่ของเนื้อเยื่ออ่อน ที่เรียกว่าเนื้อเยื่อใน(dental pulp) ซึ่งเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดและเส้นประสาทฟัน และเป็นส่วนที่ทำให้ฟันมีชีวิตอยู่ได้

                ในส่วนของรากฟันนั้น ชั้นนอกจะเป็นเคลือบรากฟัน(cementum) ที่ล้อมรอบส่วนของเนื้อฟัน และตรงกลางของรากฟัน ก็จะเป็นช่องว่างที่ต่อเนื่องลงมาจากโพรงฟัน เรียกว่า คลองรากฟัน(root canal)

                เคลือบฟัน เป็นเนื้อเยื่อที่แข็งที่สุดในร่างกายของคนเรา สามารถทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดี จึงช่วยให้ฟันสามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเนื้อเยื่อในด้วย เคลือบฟันโดยทั่วไปมีสีเหลืองอ่อน จนถึงสีฟ้าขาว ในขณะที่เนื้อฟันจะมีสีเหลือง แต่จากการที่เคลือบฟันมีความใสและมันวาวจึงทำให้เราไม่เห็นสีของเคลือบฟัน แต่สีของฟันที่เราเห็นเกิดจากการสะท้อนของสีของเนื้อฟันออกมา ทำให้เห็นฟันมีสีออกสีเหลือง ส่วนในฟันน้ำนมนั้น เนื่องจากโครงสร้างของเคลือบฟันมีความทึบแสงมากกว่า เราจึงเห็นสีของฟันน้ำนมเป็นสีขาวของเคลือบฟัน ทำให้เราเห็นฟันน้ำนมขาวกว่าฟันแท้

                เคลือบรากฟันจะมีสีเหลืองและทึบแสง หากเรามีเหงือกร่น ทำให้เห็นรากฟันในช่องปาก สีของโคนฟันในบริเวณนั้นของเคลือบรากฟัน

                เมื่ออายุมากขึ้นเนื้อฟันก็จะหนามากขึ้น เพราะเนื้อฟันจะมีการสร้างเพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตของฟัน ในขณะที่ส่วนของเคลือบฟันที่ผ่านการใช้งาน จะมีการสึกกร่อนและแตกหักไป ทำให้สีเหลืองของเนื้อฟันปรากฎเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,รากเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง

view