สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

อันตรายจากการใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่น

ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

                อันตรายจากการใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่ผู้ให้บริการไม่ใช่ทันตแพทย์จะเริ่มตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ทำมาจากวัสดุที่มีองค์ประกอบที่ไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือที่นำมาใช้จัดฟัน เช่น ถาดพิมพ์ฟัน ใช้แล้วไม่ได้ล้าง หรือล้างแต่ไม่ได้ทำการฆ่าเชื้อให้ปราศจากโรค ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคที่มาจากน้ำลายของคนอื่นๆ ติดต่อกัน อาจติดโรคต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี  วัณโรค ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ โปลิโอ ฯลฯ คีมที่ใช้ตัดลวดมักเป็นคีมที่ใช้ในงานช่างทั่วไป ไม่ใช่คีมที่ทันตแพทย์ใช้ คีมที่ใช้ตัดลวดมักมีสนิมขึ้น สกปรก

                ได้มีการส่งลวดจัดฟันแฟชั่น ไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ามีสารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักต่างๆ เช่นสารตะกั่ว พลวง ซีรีเนียม โครเมียม สารหนู ฯลฯ ในลวดจัดฟันแฟชั่น  ซึ่งเมื่อโลหะหนักเหล่านี้ได้รับเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง จะทำอันตรายต่อเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ โลหะหนักยังเป็นตัวการทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมทั้งเป็นตัวการชักนำให้เกิดมะเร็งอีกด้วย

                ลวดและยางที่เป็นสี ที่เมื่ออยู่ในช่องปากมีการสัมผัสอาหาร ของเย็น ของร้อน สีก็จะจางลง ส่วนประกอบของสีก็จะเข้าสู่ร่างกาย ผ่านเข้ากระเพาะอาหารและดูดซึมไปสะสมไว้ในร่างกาย แม้ว่าผลเสียจะเห็นไม่ชัดในทันทีทันใด แต่การสะสมสารพิษเข้าไว้ในร่างกายอยู่ตลอดเวลาคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่

                เด็กที่จัดฟันแฟชั่นจะมีอาการปวดฟัน ทั้งนี้เพราะลวดไปกดหรือดึงฟันทำให้มีอาการปวดฟันและฟันเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิม ถ้าลวดกดฟันมากเกินไปก็จะปวดมาก แรงกดที่มากจนเกินไปอาจทำให้ฟันซี่นั้นกลายเป็นฟันตาย เปลี่ยนเป็นสีคล้ำ หรือรากฟันละลาย ซึ่งเมื่อฟันตายก็จะมีเชื้อโรค เกิดการติดเชื้อขึ้น และอาจลุกลามจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

                เนื่องจากผู้ทำไม่มีทักษะที่ดีพอ ไม่มีความรู้ วัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพ จะทำให้เหล็กจัดฟันแฟชั่นยึดติดไม่แน่น อาจหลุดลงคอ หรืออาจหลุดลงไปที่หลอดลม ปิดหลอดลมได้ง่าย

                เมื่อเห็นภัยอันตรายจากการจัดฟันแฟชั่นต่างๆมากมายแล้ว ช่วยกันดูแลตนเองและคนรอบข้างไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการจัดฟันแฟชั่นกันอีก

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,รากเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง

Tags : จัดฟันแฟชั่น

view