สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการจัดฟัน

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย


สิ่งที่ควรรู้ก่อนการจัดฟัน

ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์

             

                        ปัจจุบันการจัดฟันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะคนในยุคนี้ใส่ใจดูแลตัวเองและให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน การจัดฟันไม่เพียงแต่ช่วยให้การบดเคี้ยวมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ยังส่งผลในแง่ความสวยงาม การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วย

                ช่วงอายุที่เหมาะสมที่จะเริ่มจัดฟันทั้งปากโดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น คือ เมื่อฟันแท้ขึ้นครบแล้ว หรืออายุประมาณ 12-13 ปี อย่างไรก็ตาม การสบฟันผิดปกติบางกรณีก็จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นครบ เช่น ในกรณีที่ฟันหน้าบนยื่นมาก หรือในกรณีที่ฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบน นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีทิศทางหรืออัตราการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรผิดปกติ ก็อาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาตั้งแต่ในระยะฟันน้ำนม หรือระยะฟันชุดผสม เพื่อปรับการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร

                ผู้ใหญ่ก็สามารถจัดฟันได้ แต่การเคลื่อนที่ของฟันมักจะช้ากว่าในเด็ก ทำให้การรักษาจำเป็นต้องใช้เวลานานกว่า อีกทั้งผู้ใหญ่มักปรับตัวเข้ากับเครื่องมือได้ช้า และอาจจะรู้สึกปวดหรือตึงเมื่อได้รับแรงเคลื่อนฟันได้มากกว่าในเด็ก

                การจัดฟันเป็นการรักษาที่ใช้เวลานานประมาณ 2 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามนัด ผู้ป่วยต้องไม่กินอาหารแข็งหรือเหนียว เพราะอาจทำให้เครื่องมือจัดฟันหลุดได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องเอาใจใส่ในการทำความสะอาดฟันเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะเครื่องมือจัดฟันเป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ และกีดขวางการทำความสะอาดฟัน การแปรงฟันโดยใช้แปรงสีฟันอย่างเดียวจึงไม่พอ จำเป็นจะต้องใช้ไหมขัดฟันและแปรงซอกฟันนอกเหนือไปจากการแปรงฟันตามปกติ  ในระยะแรกที่ใส่เครื่องมือจัดฟัน ผู้ป่วยมักจะพูดไม่ชัดและมีแผลในช่องปากได้ เนื่องจากริมฝีปาก ลิ้นและกระพุ้งแก้มยังไม่ชินต่อการมีเครื่องมือจัดฟันในช่องปาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 เดือน จะปรับตัวเข้ากับเครื่องมือได้ดีขึ้น และอาการเหล่านี้ลดลง ทุกครั้งที่ผู้ป่วยไปพบทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะปรับเครื่องมือเพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกตึงหรือปวดได้ ความรู้สึกเหล่านี้จะหายได้ภายใน 2-7 วันหลังปรับเครื่องมือ

                ดังนั้น ผู้ป่วยจัดฟันจึงต้องยึดคติ “no pain, no gain” เพราะกว่าจะได้ผลการรักษาที่สำเร็จดังหวัง ผู้ป่วยก็จำเป็นจะต้องแลกมาด้วยความอดทน ความเอาใจใส่ และการมีวินัยในตนเองอย่างสูง แต่ผลตอบแทนที่ได้รับก็คุ้มค่า

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,รากเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่างTags : จัดฟัน ฟันห่าง บ้านทันตแพทย์คลินิก ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟัน รักษารากฟัน รากฟันเทียม ครอบฟัน ใส่ฟันปลอม วีเนีย รักษาฟันหน้าห่าง

view