สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กลิ่นปากจากโรคเหงือก

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

กลิ่นปากจากโรคเหงือก

ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

                การแปรงฟันไม่สะอาดหรือใช้ไหมขัดฟันที่ไม่ถูกวิธี ทำให้มีขี้ฟันหรือคราบจุลินทรีย์เกาะติดบนตัวฟัน ซึ่งมีเชื้อโรคจำนวนมากเจริญเติบโตอยู่ภายใน ก่อให้เกิดโรคเหงือกอักเสบและลุกลามต่อไปยังกระดูกรอบรากฟัน เป็นโรคปริทันต์อักเสบ หรือโรครำมะนาด ทำให้เหงือกอักเสบแดง เหงือกร่น ฟันโยก หากโรคลุกลามไปมาก ก็จะทำให้ฟันร่วงหลุดจากปากไปได้ การที่กระดูกรอบรากฟันถูกทำลาย มีเหงือกร่น เกิดเป็นช่องว่างระหว่างฟันจะยิ่งทำให้เป็นที่อยู่ของเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ ทำให้ทำความสะอาดช่องปากได้ยากขึ้น

                โรคเหงือกอักเสบและโรครำมะนาดทำให้เกิดกลิ่นปากได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียย่อยสลายเศษอาหาร น้ำตาล เกิดสารที่มีส่วนประกอบของกำมะถัน เกิดกลิ่นเหม็นออกมาจากร่องเหงือกที่เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคจำนวนมาก การมีเหงือกร่นทำให้เศษอาหารอุดติดระหว่างร่องฟันทำความสะอาดได้ยาก จึงทำให้มีเศษอาหารตกค้างอยู่ในช่องปากมากขึ้น อาจมีเลือดออกตามไรฟันเกิดเป็นกลิ่นเลือดออกมาจากช่องปาก และเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอีกด้วย เมื่อโรคลุกลามไปมากจนเกิดเป็นหนองที่บริเวณร่องเหงือก จะทำให้มีกลิ่นเหม็นจากหนองออกมาจากร่องเหงือก

                ด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้ จึงทำให้เกิดกลิ่นปากในคนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบหรือโรครำมะนาด การรักษาที่สำคัญ คือ การทำความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร่วมกับทำความสะอาดร่องฟันที่เกิดจากเหงือกร่นด้วยการใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ซึ่งมีความสำคัญมากในคนที่เป็นโรครำมะนาดแล้ว หมั่นไปพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามนัดหมายเพื่อขูดหินปูน ทำความสะอาดฟันและรักษาโรคเหงือกเป็นประจำต่อเนื่อง

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,รากเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง


view