สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฟันหายไปทำอย่างไรดี

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ฟันหายไปทำอย่างไรดี

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

                ฟันของเราเป็นสิ่งสำคัญมีหน้าที่สำคัญ ได้แก่บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานได้ดีขึ้น ฟันยังช่วยในการออกเสียงและเสริมบุคลิกภาพของเรา ถ้าไม่มีฟันเราอาจจะถูกล้อเลียนได้ เพราะทำให้เราพูดไม่ชัด หรือยิ้มฟันหลอ ดังนั้นเราควรจะดูแลฟันของเราด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 2 นาที ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังแปรงฟันก่อนนอน ไหมขัดฟันจะช่วยทำความสะอาดบริเวณซอกฟันที่ฟันติดกัน ซึ่งการแปรงฟันจะไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณนี้ได้ การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธีจะทำให้ฟันอยู่กับเราไปตลอดชีวิต แต่ในบางครั้งฟันอาจจะถูกถอนออกไปด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ฟันผุทะลุโพรงประสาท ฟันโยก ฟันแตก หรือจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

                เมื่อฟันหายไป ท่านมีทางเลือกได้หลายทาง ทางเลือกแรก ไม่ต้องทำอะไรเลย ถ้าฟันที่ถูกถอนออกไปเป็นฟันกรามซี่สุดท้าย หรือรองสุดท้าย ทางเลือกที่สอง ใส่เป็นฟันปลอมถอดได้ซึ่งมีหลายชนิด เช่น ฟันปลอมที่ฐานฟันปลอมเป็นพลาสติก หรือเป็นโลหะ หรือทางเลือกสุดท้ายคือ ใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น ซึ่งมี 2 ชนิด ได้แก่ สะพานฟันและรากเทียม โดยสะพานฟันต้องมีการกรอฟันข้างเคียง 2 ข้างของช่องว่างให้มีขนาดเล็กลง และนำฟันปลอมมาสวมครอบลงบนฟันที่กรอไว้ ซึ่งท่านต้องรักษาความสะอาดให้ดี เพราะอาจเกิดฟันผุบริเวณรอยต่อของครอบฟันและฟันแท้ได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้องถอนฟันทั้ง 2 ข้างออกเพิ่มอีกก็ได้ ทำให้ท่านสูญเสียฟันมากขึ้นเรื่อยๆ

                สำหรับรากเทียมหรือรากฟันเทียมนั้นได้เข้ามามีบทบาทต่อทันตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยรากเทียมถูกคิดค้นขึ้นมานานมากแล้ว แต่เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ซึ่งจะมีอัตราการยึดติดสูง และระยะเวลาที่ใช้งานยาวนานถ้าดูแลรักษาได้อย่างถูกวิธี

                ข้อดีของรากเทียมคือ เป็นการใส่ฟันปลอมโดยฟันข้างเคียงที่ยังดีอยู่ไม่ต้องถูกทำลายลงด้วยการกรอให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงของฟันผุลดลง กล่าวคือ ปัญหาอยู่ที่ไหนก็แก้ที่นั่น ไม่ต้องไปสร้างปัญหาบริเวณอื่น

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,รากเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง


Tags : รากเทียม รากฟันเทียม ฟันปลอม

view