สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ถอนฟันแล้วไม่ใส่ฟันปลอมได้หรือไม่

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ถอนฟันแล้วไม่ใส่ฟันปลอมได้หรือไม่

ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

                     หลายคนคงสงสัยว่าเมื่อฟันถูกถอนออกไปแล้วไม่ใส่ฟันปลอมได้หรือไม่ ถ้าไม่ใส่ฟันปลอม ฟันที่เหลือจะมีปัญหาอะไรหรือไม่

                สาเหตุที่ไม่อยากใส่ฟันปลอม เนื่องจากรู้สึกไม่ชอบฟันปลอม ใส่แล้วดูแก่ อาจรำคาญ ไม่สวยงาม และไม่สะดวก

                จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติและไม่ได้ใส่ฟันทดแทนจะเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ดังนั้นเมื่อฟันธรรมชาติถูกถอนไปแล้วควรใส่ฟันทดแทน ทั้งในกรณีที่เป็นฟันหน้า หรือฟันที่เห็นได้จากการยิ้มที่อาจส่งผลถึงความสวยงาม บุคลิกภาพ ความมั่นใจในการออกสังคม การพูดและการออกเสียงที่ไม่ชัดเจน และในกรณีการสูญเสียฟันหลังที่อาจทำให้การบดเคี้ยวอาหารไม่สะดวก ไม่ละเอียด ส่งผลไปถึงระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวม อีกทั้งยังทำให้ฟันคู่สบยื่นยาวลงมาโดนเหงือก หรืออาจทำให้ฟันข้างเคียงล้มเอียงเข้ามาในช่องว่าง จนเกิดปัญหาเศษอาหารติดง่ายเมื่อรับประทานอาหาร ก่อให้เกิดโรคฟันผุและเป็นโรคเหงือกตามมาได้

                นอกจากนี้ในกรณีการสูญเสียฟันข้างเคียงเพียงข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยต้องเคี้ยวอาหารเพียงข้างเดียวเป็นเวลานาน อาจมีผลทำให้ฟันสึกและมีปัญหาของกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกรได้ การปล่อยให้เกิดปัญหาดังกล่าวนั้นจะทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติอีกด้วย

                การใส่ฟันทดแทนในปัจจุบันมีหลากหลายทางเลือก ทั้งฟันปลอมชนิดถอดได้ที่มีฐานเป็นพลาสติกหรือฐานโลหะ และฟันปลอมชนิดติดแน่นที่อาจเป็นชนิดสะพานฟัน หรือรากเทียม

ในแต่ละทางเลือกของการรักษาจะมีความเหมาะสมแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายที่แตกต่างกันไป ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจช่องปากเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมโดยทันตแพทย์ อีกทั้งเมื่อได้รับการรักษาใส่ฟันปลอมแล้ว ผู้ป่วยต้องกลับมารับการตรวจสภาพฟันกับทันตแพทย์ประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การรักษาประสบความสำเร็จ


http://dentisthouse.igetweb.com

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง,ผ่าฟันคุด,ฟันคุด


Tags : บ้านทันตแพทย์คลินิก ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟัน รักษารากฟัน รากฟันเทียม ครอบฟัน ใส่ฟันปลอม วีเนีย รักษาฟันหน้าห่าง ผ่าฟันคุด ฟันคุด

view