สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฟันคุดที่ไม่ใช่ฟันครุฑ

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ฟันคุดที่ไม่ใช่ฟันครุฑ

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

                คนทั่วไปมีฟันทั้งหมด 32 ซี่ ยกเว้นในบางคนที่อาจจะมีฟันไม่ครบ หรืออาจมีฟันเกิน 32 ซี่ และฟันกรามซี่ข้างหลังสุดที่ขึ้นช้าที่สุดในช่องปากได้แก่ ฟันคุด(คนทั่วไปมักเรียกฟันนี้ว่า ฟันครุฑ) ซึ่งมักจะเป็นฟันเจ้าปัญหา

                ฟันคุดเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความสมดุลของขนาดฟันและกระดูกขากรรไกรเนื่องจากมนุษย์เรามีการบดเคี้ยวอาหารที่นิ่มขึ้นทำให้ขากรรไกรมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งส่งผลให้ฟันซี่นี้มักจะคุดหรือขึ้นไม่ได้ โดยอาจจะเอียงไปติดกระดูกขากรรไกรหรือฟันข้างเคียง หรือขึ้นมาก็ขึ้นได้เพียงบางส่วนจะเราอาจจะไม่ทันสังเกต และปล่อยปละละเลยจนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย เช่น ทำให้ฟันข้างเคียงผุ และอาจลุกลามไปจนถึงโพรงประสาทฟัน ส่งผลให้ต้องรักษารากฟัน หรือต้องถอนออกในที่สุด หรืออาจทำลายกระดูกล้อมรอบรากฟันของฟันข้างเคียง ส่งผลให้ฟันข้างเคียงโยกและต้องถอนออกในที่สุด และฟันคุดที่ไม่ขึ้นในช่องปากอาจจะมีประมาณร้อยละ 5 ที่เกิดเป็นถุงน้ำหรือเนื้องอกได้ ดังนั้น รามักจะไม่รอให้ฟันคุดขึ้นมาในช่องปากแล้วค่อยนำฟันคุดออก

                สำหรับอายุที่เหมาะสมในการผ่าฟันคุดคือ 18-20 ปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่รากของฟันคุดสร้างขึ้นประมาณ 2 ใน 3 และกระดูกที่ล้อมรอบฟันคุดยังไม่หนาตัวมากนัก ทำให้ทันตแพทย์สามารถนำฟันคุดออกได้อย่างง่ายดาย และภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาก็จะน้อยด้วย ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าฟันคุดมีได้ตั้งแต่ ปวด บวม (ซึ่งเป็นเรื่องปกติภายหลังการทำศัลยกรรม)  ติดเชื้อและอาการชาบริเวณริมฝีปากล่าง ซึ่งอัตราการเกิดไม่มากนัก

                การผ่าฟันคุดออกทำได้หลายวิธีขึ้นกับความยากง่ายของฟันคุด และไม่น่ากลัวอย่างที่คิด สามารถทำได้ด้วยการฉีดยาชาเฉพาะที่และทำบนเก้าอี้ทำฟัน

                จะเห็นได้ว่าไม่ควรรอจนฟันคุดขึ้นมาในช่องปากและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผ่าฟันคุดคือ อายุ 18-20 ปี ถ้าเอาฟันคุดออกในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะมีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถสำรวจฟันของงท่านหรือใกล้ชิดว่ามีฟันคุดหรือไม่ ถ้ามีก็พาไปพบทันตแพทย์ให้ผ่าฟันคุดออกก่อนที่จะก่อให้เกิดผลเสียหรือปัญหาตามมาอีกมากมาย

http://dentisthouse.igetweb.com

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง,ผ่าฟันคุด,ฟันคุด

Tags : ฟันคุด ผ่าฟันคุด บ้านทันตแพทย์คลินิก ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟัน รักษารากฟัน รากฟันเทียม ครอบฟัน ใส่ฟันปลอม วีเนีย รักษาฟันหน้าห่าง

view