สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฟอกสีฟัน

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ฟอกสีฟัน

ผศ.ทพญ.รังสิมา สกุลณะมรรคา

                   ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความนิยมของผู้คนก็เปลี่ยนไป ในอดีตมียุคที่นิยมฟันดำ ผู้หญิงเคี้ยวหมากฟันดำถึงจะเรียกว่า “ฟันสวย” ถ้าฟันขาว คือ “ไม่สวย” แต่ปัจจุบันฟันขาวคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา การทำให้ฟันหน้ามีสีขาวขึ้น หากฟันมีสีไม่ขาวจากการติดสีภายนอก เช่น คราบจากบุหรี่ คราบชา กาแฟ อาจใช้วิธีขัดฟันด้วยผงขัดเพื่อกำจัดคราบเหล่านั้นออก แต่หากฟันไม่ขาวจากภายในตัวฟันเองสามารถทำได้โดยการฟอกสีฟัน หรืออีกวิธีที่ทำได้คือ การทำวีเนียร์ (veneer) ในบทความนี้จะกล่าวถึงการฟอกสีฟันซึ่งเป็นการทำให้ฟันขาวขึ้นได้โดยมีผลกระทบต่อตัวฟันและเคลือบฟันน้อยที่สุด สารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในการฟอกสีฟัน คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

                การฟอกสีฟันที่ยังมีชีวิตทั้งแบบที่ทำในคลินิกโดยทันตแพทย์ (In-office bleaching) โดยวิธีนี้จะใช้สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง และมีการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง* เพื่อช่วยเร่งให้ผลการฟอกสีฟันเกิดเร็วขึ้น และมีแบบที่ทันตแพทย์ทำถาดฟอกสีฟันให้ผู้ป่วยกลับไปฟอกเองที่บ้าน (Home bleaching) วิธีนี้ทันตแพทย์จะจ่ายน้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่ำให้ผู้ป่วยใส่ไว้ในถาดฟอกสีฟันในช่องปากวันละประมาณ 6 ชั่วโมง** ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ใส่เวลานอน

                การฟอกสีฟันแบบ In-office มีข้อดีคือ ผู้ป่วยจะรู้สึกฟันขาวขึ้นทันทีหลังทันตแพทย์ฟอกสีฟันเสร็จ แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าฟันที่ขาวขึ้นนั้นจะอยู่ได้ไม่นาน ส่วนการฟอกสีฟันแบบ Home จะใช้เวลานานกว่าฟอกสีฟันแบบ In-office ในการที่จะทำให้ฟันขาว แต่ฟันที่ขาวขึ้นโดยวิธีนี้จะอยู่ได้นานกว่าการฟอกสีฟันแบบ In-office ดังนั้นในบางกรณีจึงมีการใช้ 2 วิธีนี้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

                การฟอกสีฟันเป็นวิธีทำให้ฟันขาวขึ้นที่ค่อนข้างปลอดภัย แต่ก็อาจเกิดอาการข้างเคียงได้ เช่น อาการเสียวฟัน หรือเกิดการระคายเคืองต่อเหงือก ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวและจะหายไปเองเมื่อหยุดฟอกสีฟัน

                นอกจากวิธีที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายยาบางแห่งซึ่งสามารถซื้อไปฟอกสีฟันที่บ้าน แต่ผลของการฟอกสีฟันจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสรุปได้ไม่ชัดเจนนัก

 

หมายเหตุ *ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันบางยี่ห้อ ไม่ต้องใช้แสงเป็นตัวกระตุ้น

                **ระยะเวลาในการใส่ถาดฟอกสีฟัน ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำยา อาจจะตั้งแต่ 1-6 ชั่วโมง

(หมายเหตุ 2 ข้อนี้ เพิ่มเติมจากบทความ โดยแอดมินของเว็บไซต์ dentisthouse.igetweb.com)

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง


Tags : ฟอกสีฟัน ทำฟัน

view