สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงานบางส่วนของเรา

ผลงานบางส่วน,ตัวอย่าง ของเรา

 

พอร์ซเลนวีเนียร์( veneer) แก้ไขสีฟัน รูปร่างฟัน


     

             พอร์ซเลนวีเนียร์ สามารถแก้ไขฟันห่างได้    แก้ไขฟันหน้าหักด้วยการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต


การแก้ไขฟันหน้าห่าง

บูรณะฟันที่หักด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต

แก้ไขฟันหน้าห่างด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต

ผลงานบางส่วนของการผ่าฟันคุดการรักษาคลองรากฟัน
รากฟันเทียม


ฟันปลอมติดแน่น เซรามิกล้วน(All ceramic)

บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง

Tags : veneer วีเนียร์ รักษารากฟัน ทำฟัน ผ่าฟันคุด รักษาคลองรากฟัน

view