สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฟันปลอมติดแน่น,สะพานฟัน

 

ฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น ,สะพานฟัน

(ฟันปลอมติดแน่น,ฺDental fixed Bridge)

 

 

      เป็นฟันเทียมถาวรที่จะยึดติดแน่นในช่องปากโดยผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดชิ้นงานฟันเทียมออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้ ฟันเทียมชนิดนี้จะยึดอยู่โดย การใช้ฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันเทียม

      ฟันเทียมชนิดนี้จะไม่มีส่วนของตะขอ หรือเหงือกสีชมพู จะมีเฉพาะส่วนของซี่ฟันเทียมเท่านั้น ซึ่งในภาพนี้จะมีซี่ฟันเทียม 1 ซี่ ที่อยู่ตรงกลาง ยึดติดกับส่วนครอบฟันซี่ซ้าย และขวาที่จะครอบลงบนฟันหลักที่อยู่ข้างเคียงช่องว่างที่ถูกถอนฟันไป

 ผู้ที่เหมาะสมกับฟันเทียมชนิดสะพานฟัน  

ได้แก่ ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปเป็นจำนวนน้อย เพียง 1-2 ซี่ ต่อ1 ช่องว่างเท่านั้น และฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังช่องว่างจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบหรือฟันผุอย่างรุนแรง และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถดูแลทำความสะอาดภายในช่องปากได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 ขั้นตอนการทำฟันเทียมชนิดสะพานฟัน 


     การทำฟันเทียมชนิดนี้มีหลายขั้นตอน โดยทั่วไปต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 ครั้ง  ซึ่งขั้นตอนการรักษามี ดังนี้

          1. ขั้นตอนแรกทันตแพทย์จะทำการตรวจภายในช่องปาก รวมทั้งจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ต้องการไว้ เช่น สีและรูปร่างฟัน เป็นต้น จากนั้นจะทำการพิมพ์ปากเบื้องต้น เพื่อนำแบบพิมพ์ที่ได้ไปวางแผนการรักษา และสร้างสะพานฟันชั่วคราวไว้ล่วงหน้า

 

        2. ขั้นตอนที่สอง คือขั้นตอนกรอแต่งฟันหลัก  ทันตแพทย์จะพิจารณาฉีดยาชาบริเวณฟันหลักก่อนทำการกรอฟัน ทำการกรอแต่งฟันหลักซี่ที่อยู่ข้างเคียงช่องว่างที่ได้เลือกไว้ จากนั้นจะทำการพิมพ์ปากเพื่อสร้างแบบจำลองฟันภายหลังการกรอ หลังจากนั้นทันตแพทย์จะใส่สะพานฟันชั่วคราวให้ผู้ป่วยไปก่อนระหว่างรอชิ้นงานฟันเทียมจากแลปทันตกรรม

       3 .เมื่อได้ชิ้นงานฟันเทียมจากแลปแล้ว จึงนัดมาใส่ต่อไป


           

ข้อดีของฟันเทียมชนิดสะพานฟัน

ฟันเทียมชนิดนี้จะไม่ขยับหรือหลวมหลุดในขณะพูดหรือเคี้ยวอาหาร ทำให้ผู้ที่ใส่มีความมั่นใจ รวมทั้งมีขนาดชิ้นงานที่ค่อนข้างเล็ก ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากแรงจากการบดเคี้ยว จะถูกถ่ายทอดไปสู่ฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่ใช้เป็นหลักยึดฟันเทียมโดยตรง 

ข้อเสียของฟันเทียมชนิดสะพานฟัน

การที่จะฟันธรรมชาติที่อยู่ข้างเคียงจะต้องถูกกรอแต่งเพื่อให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้เป็นฟันหลักสำหรับยึดฟันเทียมติดแน่น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อฟันธรรมชาติต่อไปได้ นอกจากนี้แล้วผู้ที่ใส่ฟันเทียมชนิดนี้จะต้องสนใจดูแลความสะอาดของฟันเทียมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากฟันเทียมไม่สามารถถูกถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                   นัดหมาย โทร. 063-6396923 ,02-2914266

                 ปรึกษา โทร.063-4263942

                 dentisthouse@gmail.com         line ID : yongyote

                                      

                                    

ภาพจากคนไข้จริง กรณีนี้ใช้วัสดุเซรามิกล้วน (All ceramic)

ข้อดีคือ สามารถทำสีฟันให้กลมกลืนกับฟันธรรมชาติได้ดีบ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง

Tags : ฟันปลอมติดแน่น สะพานฟัน บ้านทันตแพทย์คลินิก ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟัน รักษารากฟัน รากฟันเทียม ครอบฟัน ใส่ฟันปลอม วีเนีย รักษาฟันหน้าห่าง

view