สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รักษาคลองรากฟัน

 รักษารากฟัน ฟันหน้า ฟันกรามน้อย ฟันกราม ทางเลือกของผู้ที่ไม่ต้องการถอนฟัน

การรักษาคลองรากฟัน(Root canal treatment)

 

. การรักษารากฟัน มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำความสะอาด

         ทันตแพทย์พิจารณาว่าจะต้องฉีดยาชาหรือไม่  จากนั้นจะใช้เครื่องมือกรอเจาะตัวฟันให้ถึงชั้นโพรงประสาทฟัน  แล้วใช้เครื่องมือเล็กๆ สอดเข้าไปภายในคลองรากฟัน เพื่อทำความสะอาดภายในคลองรากฟัน และล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วใส่ยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคในคลองรากฟัน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานานและจำเป็นจะต้องนัดผู้ป่วยมาหลายครั้งเพื่อทำความสะอาดคลองรากฟันและเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อจนกว่าเชื้อโรคภายในคลองรากฟันจะถูกกำจัดจนหมด

 

ขั้นตอนอุดรากฟัน

 

        หลังจากทันตแพทย์ทำความสะอาดภายในรากฟันจนสะอาดปราศจากเชื้อแล้ว และคนไข้ไม่มีอาการปวด ในรากฟันไม่มีหนอง ทันตแพทย์จะอุดภายในคลองรากฟันให้เต็ม ไม่ให้มีเนื้อที่ว่างสำหรับเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคได้ในภายหลัง

      ภายหลังจากอุดภายในรากฟันเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะบูรณะส่วนตัวฟัน ซึ่งถ้ารอยผุเดิมไม่ใหญ่มากอาจใช้วิธีการอุดฟัน แต่ถ้ารอยผุหรือรอยแตกบิ่นเดิมก่อนรักษาคลองรากฟันมีขนาดใหญ่ เหลือเนื้อฟันน้อย หรือกรณีฟันทีต้องรับแรงจากการบดเคี้ยวมาก (เช่น ฟันกรามหลัง) ทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่เดือยฟันและทำครอบฟัน ซึ่งมีความแข็งแรงกว่าการอุดธรรมดา ป้องกันฟันแตกหัก

 


ภาพแสดงการครอบฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟันแล้ว

 

      การรักษาคลองรากฟัน มีหลายขั้นตอนทำให้ต้องมีการนัดหมายหลายครั้ง โดยเฉลี่ยประมาณ 2-5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ไม่รวมการบูรณะส่วนตัวฟัน)ภาพถ่ายรังสีจากคนไข้จริงที่ทำ คนไข้ปวดฟันจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน

ได้เลือกการรักษาคลองรากฟัน ทำให้มีฟันไว้ใช้งานต่อไป

บางส่วนของผลงานของเรา

สอบถามเพิ่มเติมคลิก

 

 บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง

Tags : รักษารากฟัน รักษาคลองรากฟัน

view